We're shipping worldwide.

The fourteenth / fifteenth issue of Papi Magazine

100 SEK

nerv 1

retningsförande trådformig förbindelse mellan centrala nervsystemet o. kroppens övriga delar; (i plur o. sammans. ofta) psyke: starka, svaga nerver, nervklen, nervsjuk, gå ngn på nerverna göra ngn nervös el. irriterad nervgas, nervig, nervknippe, nervkollaps, nervkrig, nervositet, nervpress, nervsamanbrott, nervsystemet, nervvrak, nervös orolig, rastlös, otålig. 


Till dessa ordboksord kan även fogas lösare associationer mellan nerver och spänning och anspänning, upplösning eller brist på densamma. Där vill jag nu rastlöst och otåligt men med fullständig tillit presentera sex författare som med utgångspunkt i ordet nerver bjudits in att medverka i föreliggande nummer av tidskriften Papi: Therése Granwald, Malin Helgee, Anne Landgren, Petra Mölstad, Thomas Skuja och Jonas Bengt Svensson.Participants:

Ditte Ejlerskov (DK)

Therése Granwald (SE)

Malin Helgee (SE)

Anne Landgren (SE)

Petra Mölstad (SE)

Thomas Skuja (SE)

Jonas Bengt Svensson (SE)

Language: Swedish

Released 2012

Guest Editor
Isabell Dahlberg (SE)


Woodpecker Projects is an ambulatory exhibition initiating platform and a small publishing house.

This is our webstore.

Our mission is to produce, promote, document, and theorize new works exploring the intersection of word, image, page and exhibition. The editors of Woodpecker Projects are Ditte Ejlerskov, Jens Henricson and Jerker Knape.

All about us and our work you can find here: http://woodpeckerprojects.com/ 

http://woodpeckerprojects.com/

info@woodpeckerprojects.com